Öğrenin, telefonla bir kişinin yerini kesmek için sekiz gizli yol var mı

Konumunuzu biriyle paylaşma
Contents:
 1. İndirilen dosyaları bulma
 2. Temel Bilgiler
 3. Sıkça Sorulan Sorular
 4. Sıkça Sorulan Sorular Yeni
 5. İşlem Rehberi

İndirilen dosyaları bulma

Bölümlere tahsis edilen öğretim üyesi odalarının katları, yukarıda fakülte planına dair sorunun cevabında yer almaktadır. Aradığınız öğretim üyesinin görevli olduğu bölümün hangisi olduğunu biliyorsanız odasını da buna göre bulabilirsiniz. Ancak bir öğretim üyesi odasında olmayabilir çünkü:.

Öğretim üyelerinin dahili numaralarına ve e-mail adreslerine fakületemizin internet sitesindeki akademik personel sayfasından ulaşabilirsiniz. Bölüm sekreterlikleri, bölüm katlarının merdivene en yakın olan odasıdır. Bölüm katları da şu şekildedir:. Aradığınız bölüm sekreteri odasında yoksa başka yerde görevli olabilir veya izinli olabilir.

İzinli ise başka bölüm sekreterliğine vekalet bırakmıştır. Ar-Ge Vakfı fotokopi merkezi , fakültenin öğrenci girişinin hemen sağ tarafındadır. Ayrıca aktivite merkezinde de fotokopi çeken kırtasiyeler bulunmaktadır. Mescit, fakültenin sınıflar blokunda yol tarafındadır. Önceki cevaplarda fakülte planında da gösterilmiştir. Duvarı geride olduğu için görülmeyebilir. Ayrıca merkez otobüs durakları tarafında Canip Baysal Cami vardır. Önceki cevaplarda fakülte ve çevresine ait krokide de gösterilmiştir. Kubbesi yolun hizasıında olduğu için görülmeyebilir.

Temel Bilgiler

Fakültemiz zemin katında bulunan 31 nolu sınıfın koridorunda form doldurulur. İlan edilen saatte alınır. Öğrenci belgesi mutlaka Fakülte Sekreterliğine onaylatılmalıdır. Onaysız belgeler geçersizdir. Başkası yerine öğrenci belgesi alınamaz. Öğrenci belgelerinizi PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifreniz ile www.


 • iPhone’da Bul’da bir arkadaşınızın konumunu bulma.
 • Telefona erişmeden cep telefonunda casus muCep telefonu casus!
 • En İyi Mobil Casus Yazılım Ücretsiz Deneme;
 • Konumunuzu biriyle paylaşma?
 • Gerçek zamanlı konumunuzu başkalarıyla paylaşma - Android - Google Haritalar Yardım;
 • Gerçek zamanlı konumunuzu başkalarıyla paylaşma.
 • Konum paylaşımı kullanılabilirliği.

Öğrenci resmi olmayan transkriptini bilgi yönetim sisteminden bys. Resmiyet kazanması için fakülte sekreterinin mühür ve imzası gerekir. Öğrenciler zemin katta yer alan ilgili kürsülerde isim yazarak onaylı transkript ve öğrenci belgesi için başvuru yapabilir. Öğrenci talebini yazıp danışmanına onaylatarak ve gerekiyorsa onaylı transkriptini ekleyerek fakültemiz personel girişindeki evrak kayıt birimine teslim eder.

Üniversite dışından sağlık ocağı, diğer illerden alınan raporlar bitiş tarihinden sonraki üç gün içinde 1 nolu odaya evrak kayıt ofisine dilekçe ile teslim edilir. Sağlık raporları, Sağlık ve Rehberlik Merkezi ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tanınan hastane ve sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmesi halinde geçerlidir.

Mazeret sınavı ile ilgili Bölüm tarafından belirlenen günde yapılır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ancak, mazeret sınav tarihleri öğrencilerin diğer sınavlarına girmelerini engellemeyecek şekilde düzenlenir. Öğrenciler giriş yılına göre kendilerine atanan danışmaların kim olduğunu bölüm sekreterliklerinden öğrenebilir. Ayrıca kayıt dönemlerinde ders seçme ekranından bys. Ders programları ders seçimlerinden bir gün önce, vize programları vize haftasından iki hafta önce, final programları final haftasından iki hafta önce, tek çift sınav programı sınavlardan bir gün önce ilan edilebilir. Bu sadece bilgi amaçlıdır. Programda yapılan son değişikliklere göre tarihler değişebilir. Programlar, fakültemizin internet sitesinin duyurularında ve derslerin yapıldığı katlardaki panolarda ilan edilir.

Konum paylaşımı kullanılabilirliği

Fotokopi merkezinde de bulunur. Akademik Takvim ders kayıtları, derslerin başlaması, ekle-sil ve danışman onayı işlemleri, derslerin sona ermesi gibi önemli tarihleri gösterir. Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet adresinden www. Fakülte ve bölüm kararlarına ilgili sekreterliklerden ulaşılabilir. Resmi kurumların bursları hakkında Fakültemiz personel girişi koridorundaki 1 nolu odadan Evrak Kayıt bilgi alabilirsiniz.

Bir öğrenci ders seçimi konusunda danışmanından yardım alabilir. Danışmanının kim olduğunu bölüm sekreterliğinden öğrenebilir.

Aşağıdaki sekmelerde de ders seçimi ile ilgili kısa açıklamalar bulunmaktadır. Öğrencilerin bilgi yönetim sistemine ilk defa giriş yapabilmeleri için şifre oluşturmaları gerekmektedir. Daha sonra bu şifrelerini kullanarak bilgi yönetim sistemine giriş yapabilirler. Bilgi yönetim sisteminin ilk ekranı, şifre oluşturma linki ile beraber aşağıda gösterilmektedir. Öğrenciler bilgi yönetim sistemine giriş yaptıktan sonra açılan kontrol paneli sayfasındaki "Müfredat" ve "Kayıt Yenileme Ders Seçme İşlemleri" linklerini göreceklerdir.

Müfredat, öğrencinin her bir yarıyılda alması gereken dersleri göstermektedir. Kayıt yenileme sayfasından bu müfredata göre ders seçimi yapılır. Örnek olarak birinci sınıf bir İşletme bölümü öğrencisi aşağıdaki gibi ilk sekiz dersi seçecektir. Ders kayıtlanması sadece ders seçiminden ibaret değildir, seçilen dersler sekmesinden programın danışmana gönderilmesi de gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular Yeni

Bu sekmede "Danışman Onayına Gönder" düğmesine basmak ders seçimininde önemli bir adımdır ancak son adım değildir. Bu düğmeye basmayı ihmal etmek programın taslak durumunda kalmasına neden olur ve öğrenci o döneme kayıt yaptırmamış olur. Ders kayıtlanmasını tamamladığını düşünen bir öğrencinin bilgi yönetim sisteminden çıkış yapmadan önce muhakkak kayıtlanma aşamasını ve ders açıklamalarını kontrol etmesi gerekmektedir. Bu kontrolden sonra ders seçimi tamamlanmış olur. Öğrenci ders seçmiş ama programını taslakta bırakmışsa danışman bu öğrencinin ilgili dönemde okula devam etmek istemediğini düşünebilir.

Aynı şekilde bir öğrenci CB ile geçtiği bir dersi yükseltmeye aldığında danışman öğrencinin bunu bilinçli olarak ortalama yükseltmek için yaptığını düşünebilir. Derslerin yapıldığı katta veya doğru beyan edilmeyen iletişim bilgileri ile öğrenciyi arayıp bulmak zorunda değildir. Öğrenci bir seçmeli dersi aldıktan sonra bu dersi geçmiş veya kalmış olsa bile yükseltmeye alabilir.

Öğrenci dikkatsizlikle yükseltmeyi seçebilir, dikkat edilmesi gerekir. Öğrenciler herhangi bir seçmeli ders havuzundan almaları gereken seçmeli ders sayısını müfredata bakarak, aldıkları seçmeli ders sayısını da transkripte bakarak öğrenebilirler.

Telefon numarası ile yer tespiti yapma CB yoluyla (kız anlatıyor) /alıntı/

Müfredat ve transkript bilgi yönetim sisteminden bys. Bir seçmeli dersin, tamamlanmış bir seçmeli ders havuzunda listelenip de tamamlanmamış başka bir seçmeli havuzunda listelenmediği durumlar ortaya çıkabilir. Öğrencinin bu durumları danışmanıyla görüşmesi gerekir. Seçmeli ders havuzlarının eşdeğer olup olmadığı hakkında son söz öğrenci işlerinindir. Şifre sıfırlama işlemi bilgi yönetim sistemindeki "Şifremi Unuttum" linkinden yapılamamaktadır.

Şifre sıfırlamak için bölüm sekreterliklerine başvurulabilir. Ders kayıtları ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilmiştir. Bu tarihlerdeki değişiklikler öğrenci işlerinin internet sitesinin oidb. Bunun dışında öğrenci işlerinden bilgi alınabilir. Ders kaydı olmayan öğrenci derslere ve sınavlara alınmaz. Sınavlara bir şekilde girse kağıdına verilen not işleme alınmaz. Bu nedenle öğrencilerin, ekle-bırak döneminden sonra öğrenci bilgi sistemine girerek ders kayıtlarının son durumunu kontrol etmeleri gerekmektedir.

Ders kaydında hata, eksik-fazla ders olması halinde düzeltilmesi için bölüm başkanlığına yazılı olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Dönem başında ders kaydını yapması koşuluyla kayıt hatalarının en geç ara sınavlar başlamadan önce düzeltilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin sınavlara girebilmesi ve bir dersten geçebilmesi için o derse kayıtlı olması gerekir. Ders seçme süreci dikkatsizlikle derse kayıtlanmadan tamamlanmış olabilir. Öğrencilerin mağdur olmaması için kayıtlandıkları dersleri kontrol etmesi gerekir.

Bunun için farklı yollar vardır. Bir öğrenci, kalmış olduğu bütün zorunlu dersleri açıldığı ilk dönemde almak zorundadır ve bu dersler ders seçimi sırasında otomatik olarak eklenir. Ancak bir dönemde alınabilecek maksimum kredi de bellidir. Alttan kalan ve otomatik olarak eklenen derslerin kredisi, alınabilecek maksimum krediyi geçtiği durumlarda öğrenci programını danışman incelemeye gönderemez.

Alınabilecek maksimum krediyi aşmayıncaya kadar bu alttan kalan dersler silinerek program danışmana gönderilebilir. Danışman da ancak öğrenci işlerinden bu fazlalık dersleri sildirerek programı onaylayabilir. Silinen bu fazlalık dersler başka yerlerde yine görünebilir ama öğrencinin o derslere kayıtlandığını göstermemektedir. Tüm dersler için en az bir ara sınav vize ve dönem sonu sınavı final yapılır.

Sınav programları Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Ara sınavlar bir haftada, final sınavları ise iki haftada tamamlanır. Sınav haftalarında ders yapılmaz. Sınavlarda aksi belirtilmedikçe her sırada bir öğrenci oturur. Sıranın üstünde ve gözünde dersle ilgili hiçbir not, eşya bulunmayacaktır. Sınava cep telefonu ve her türlü haberleşme aracı ile girmek yasaktır. Öğrenci kimlikleri sınav süresince gözetmenlerin kontrol etmesi amacıyla sıranın üstünde bulundurulmalıdır.

Optik formda öğrenci numarası, ad soyad gibi başına sonuna bir şey eklenmeden soldan başlanarak kodlanır.

İşlem Rehberi

Sınav evraklarına kimlik bilgilerinin eksiksiz yazılması öğrencinin sorumluluğundadır. İsim yazmak, bu tür soruları sorup cevap almaktan daha kısa sürmektedir. Ad soyad bilgilerini sınavın en başında yazma alışkanlığı, isim yazmayı unutmayı önleyebilir. Aşağıda işe yaramayan ve disipline sevkedilmeye neden olan kopya çekme yöntemlerinden bazıları listelenmiştir. Bu liste oluşturulduktan sonra yeni kopya yöntemleri icat edilmiş olabilir.